Operare și Programare pe calculator
Profesor: Ferenc Gabriela


Motto:
Programatorul este un creator de universuri pentru care doar el este responsabil. Universuri de complexitate practic nelimitată pot fi create sub forma programelor de calculator.
Joseph WeizenbaumÎn prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii. Prezenţa ei este puternic amplificată de impactul pe care îl areInternetul. Reţeaua la nivel mondial a revoluţionat comunicarea dintre companii, logistica, mass media, dar şi viaţa privată a fiecarui individ.

Pentru a putea ţine pasul cu evoluţia societăţii în care trăim, copiii şi tinerii din ziua de azi trebuie să fie pregătiţi pentru viaţă. Societatea de azi este puternic informatizată, ceea ce conduce la necesitatea cunoaşterii în special a utilizării calculatorului.

Indiferent de domeniul de activitate pe care mai târziu elevul de azi şi adultul de mâine îl va alege, el va trebui să-şi poată îndeplini sarcinile. În orice profesie, este utilizat calculatorul pentru diferite activităţi.

Deşi cercul pe care-l coordonez se numeşte Operare si Programare pe calculator, o mare parte din activitate se axează pe utilizarea calculatorul şi a produselor soft existente pe piaţă.

Copiii care se înscriu la acest cerc vor avea posibilitatea:
- asimilării şi dezvoltării tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
- împletirii teoriei cu practica prin aprofundarea cunoştinţelor de informatică precum şi prin realizarea de către elevi a unor aplicaţii;
- dobândirii cunoştinţelor, deprinderilor, capacităţilor şi atitudinilor necesare activităţii ulterioare în societate;
- participării la concursurile de specialitate la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional şi chiar internaţional.
ORAR- an scolar 2023-2024

Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri