Clubul Copiilor Salonta
Design
Profesor: Bogdan Dorina


Motto:Cercul de desen în cadrul Clubului Copiilor Salonta defineşte condiţiile necesare pentru însuşirea elementelor de limbaj plastic, a tehnicilor specifice, a relaţiei om-mediu şi a culturii plastice. În parcursul anilor copii şi elevii cercului se familiarizează cu instrumentele şi materialele folosite. Se activează creativitatea având la bază priceperile şi deprinderile acumulate în şcoală, dezvoltate şi aprofundate la orele de cerc. Se pune accent pe cunoaşterea şi utilizarea materialelor folosite, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specific artelor plastice ( tehnici de grafică: monotipie, linogravuri; pictură în ulei; construirea unor machete din carton, origami, etc.) Aici putem aminti şi alti factori care vin în ajutorul procesului educativ cum ar fi: utilizarea şi aprofundarea elementelor de limbaj plastic prin realizarea unor lucrări de creaţie proprie, dezvoltarea imaginaţiei, a creativitaţii şi a sensibilităţii artistico- plastice dezvoltarea, receptarea şi valorificarea mesajului artistico-plastic în contextul istoriei artelor plastice.Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri