Clubul Copiilor Salonta
Construcţii electronice
Profesor: Boroș Maria


Motto:Activităţile desfăşurate la cercul de Construcţii Electronice urmăresc dezvoltarea creativităţii fiecărui elev,fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor prin natura problemelor ridicate ,dezvoltarea capacităţii elevilor de a lucra individual şi în echipă asumându-şi responsabilităţi şi sarcini în vederea obţinerii unui montaj electric,utilizarea tehnicii de calcul în scopul monitorizării şi al controlului etapelor din cadrul unor procese tehnologice specifice cercului.

Scopul activităţii cercului este de a oferi elevilor cunoştinţe şi deprinderi la analizarea funcţionării unor circuite electronice cât şi la depistarea şi depanarea unor defecte asigurându-le astfel dobândirea unor cunoştinţe de bază în buna lor pregătire.

Cercul de Construcţii Electronice funcţionează în cadrul Clubului Copiilor Salonta în parteneriat cu şcolile şi liceele din localitate. Elevii participă cu lucrările realizate la cerc la diferite concursuri juneţene, interjudeţene, regionale, naţionale, internaţionale cuprinse în CAERI şi CAEN, obţinând diferite premii.Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri