Clubul Copiilor Salonta
Ecoturism
Profesor: Pascu Laura (C.I.C.)- suplineste Gherle Alina


Motto:Plantele animalele, omul formează un sistem constant; între aceste elemente există o armonie stabilită de însăşi natura. Intervenţia nechibzuită şi necontrolată a omului, care s-a intensificat în ultimile două secole şi, îndeosebi, în ultimele decenii, va avea urmări ireversibile în ceea ce priveşte perturbarea echilibrului ecologic pe întreaga planetă. Educaţia ecologică care se face în cadrul cercului constă în: dezvoltarea conştiinţei ecologice, a simţului responsabilităţii, a solidarităţii între indivizi pentru păstrarea şi ameliorarea mediului; formarea capacităţii de a lua decizii, de a identifica şi a pune în practică soluţii în vederea prevenirii şi rezolvării problemelor concrete; pregătirea tinerilor pentru a influenţa deciziile politice, economice şi sociale cu privire la mediu.

Educaţia nonformală include un ansamblu de acţiuni şi influenţe educative, structurate, organizate şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Acestea pot fi: activităţi paraşcolare de perfecţionare şi aprofundare a cunoştinţelor într-un anumit domeniu; activităţi perişcolare cum ar fi: vizite la muzeu, excursii, cercuri ştiinţifice, cluburi care urmăresc formarea individului pentru el însuşi, dezvoltându-i o multitudine de interese şi ajutându-1 să-şi desăvârşească propria personalitate.

Educaţia ecologică trebuie: Să considere mediul în totalitatea lui, natural, artificial, tehnologic, social, economic, politic, cultural, istoric, moral, estetic; să fie un proces continuu începând cu viaţa preşcolară şi continuând cu toate stadiile, formale, nonformale şi informale; să promoveze învăţarea prin cooperare.

Cercul ecoturism îşi desfăşoară activitatea în cadrul Clubului Copiilor Salonta în parteneriat cu grădiniţele, şcolile şi liceele din localitate. Cercul organizează diferite concursuri, expoziţii, ateliere de lucru manual cu ocazia diferitelor zile aniversare din calendarul ecologic. Elevii lucrează cu materiale naturale şi materiale reciclabile realizând lucrări decorative în diferite tehnici – colaje, ikebana, quilling, origami, art-string, machete, împletituri, cusături, măşti, tablouri, jucării, diferite obiecte – cu care participă la concursuri judeţene, interjudeţene, regionale, naţionale sau internaţionale obţinând diferite premii.Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri