Clubul Copiilor Aleșd
Protecţia mediului/ Ecologie
Profesor: Luca Lidia


Motto:
“Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.”
(James Russell Lowell)Acest cerc oferă copiilor un mijloc agreabil şi util de petrecere a timpului liber completând cu succes cunoştinţele asimilate la clasă privind :
- cunoaşterea problemelor cu care se confruntă omenirea privind poluarea;
- dezvoltarea dragostei pentru natură, cunoaşterea factorilor ce o degradează, doar aşa putem să o ocrotim;
- cunoaşterea florei şi faunei locale ( endemisme, rezervaţii naturale etc.)

Activităţile practice reprezintă o împletire de activităţi intelectuale dar şi manuale aducându-şi un aport esenţial la dezvoltarea creativităţii prin curiozitatea specifică etapei şcolarităţii, de a rezolva probleme.

Un proces tipic şi creativ care începe de la o idee şi are drept rezultat un produs finit. Lucrul cu materiale ca hârtia, textilele sau lemnul are drept scop consolidarea încrederii elevilor în propria lor capacitate creativă şi dezvoltarea cunoaşterii, în vederea pregătirii pentru abordarea sarcinilor cotidiene. Capacitatea de a analiza şi a evalua modul de concepere/proiectare şi rolul unui articol este o necesitate recurentă în viaţa zilnică.

Scopul activităţilor practice este de a determina conştientizarea valorilor estetice şi de a dezvolta o înţelegere a modului în care alegerea materialului, prelucrarea şi construcţia influenţează funcţia şi durabilitatea produsului.

Acesta a constituit punctul de plecare în elaborarea materialului următor care se vrea a fi o invitaţie la reciclarea deşeurilor într-un mod cât mai plăcut, mai creativ şi constructiv. El vine în suplimentarea activităţilor practice comune cât şi ca parte practic-aplicativă.

Realizarea unor aranjamente florale, obiecte, jucării şi utilizarea lor creează copilului o stare de automulţumire, de bucurie, satisfacţia lucrului creat de el însuşi. Pe fondul acestor stări afective se formează interesul faţă de muncă, se trezeşte dorinţa copilului de a confecţiona ceva util şi plăcut. Jucându-se creativ copilul învaţă să descopere lumea reală; în joc el acţionează asupra unor elemente din mediul înconjurător şi treptat începe să cunoască această lume. Ca urmare a rezultatelor obţinute, copilul dobândeşte încredere în forţele proprii.

Copiii care frecventează acest cerc vor fi capabili să-şi amenajeze spaţiul lor (camera, terasa, grădina, clasa e.t.c.) şi să realizeze o lucrare originală ce poate constitui un cadou pentru cei dragi.

Un motiv destul de întemeiat privind participarea masivă a copiilor este şi participarea cu succes la toate concursurile în profil , la nivel judeţean, interjudeţean, regional, naţional.Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri