Modelaj / sculptură
Profesor: Șușman Radu


Motto:Cercul oferă un cadru atractiv în care timpul liber este ocupat într-un mod util și plăcut.

Participarea la cerc se face pe baza liberei alegeri, membrii cercului manifestă aptitudini, înclinații sau interese pentru această activitate. În cadrul cercului se realizează în mod optim îndrumarea și dezvoltarea intereselor și înclinațiilor, a aptitudinilor de creație și a talentelor.

Activitatea în cadrul cercului contribuie la formarea personalității prin intermediul căreia se urmărește dezvoltarea capacității de a recepta, interpreta și crea frumosul stimulând, în același timp, independența și inițiativa copiilor. Accentul se pune pe gândirea creatoare, copilul devenind capabil nu numai de atitudini ci și de creații care vor fi apreciate în funcție de vârstă.

Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri