Protecţia mediului / ecologie
Profesor: Dume Carmen Corina


Motto:Prin obiectivele propuse şi activităţile desfășurate in cadrul acestui cerc urmărim: conştientizarea copiilor de responsabilităţile ce le revin, sensibilizarea şi cultivarea în conştiinţa lor a necesităţii de a lupta împotriva degradării mediului ambiant, de a lupta pentru candoare, frumuseţe, lărgirea cunoştinţelor şcolarilor legate de protejarea mediului înconjurător.

Copiii sunt puşi în situaţia de a explora realitatea, încearcă să perceapă efectele dezastrelor naturale, sunt implicați in activități concrete de informare și protejare a mediului înconjurător, participă la concursuri. Prin activitățile desfășurate contribuim la dezvoltarea personalității elevului, și a creativității lui, la construirea unei conduite morale, ecologiste.Orarul cursului
Luni Marti Miercuri Joi Vineri