CONCURS INTERJUDEŢEAN DE INFORMATICĂ “FLOARE DE LOTUS”, editia a XIX-a


2019-06-18Concursul Interjudeţean de Informatică „Floare de lotus”, ediţia a XIX-a, cuprins în C.A.E.R.I. 2019, poziţia 338, desfăşurat la Palatul Copiilor Oradea, în perioada 7 - 14 iunie 2019, şi-a propus să impulsioneze copiii care frecventează cercurile de informatică în perfecţionarea continuă şi la nivel competiţional pentru a putea obţine rezultate deosebite şi a câştiga fazele locale şi judeţene, modalitate prin care au avut posibilitatea de a participa la acest concurs. Concursul a contribuit la stabilirea unor relaţii de cooperare între cercurile de profil din ţară şi, implicit, la creşterea calităţii activităţii noastre extraşcolare.
Concursul Interjudeţean de Informatică “Floare de Lotus” se desfăşoară prin participare directă și indirectă. Acest concurs este fără taxă de participare.

Activitatea 1- participare directa
Concurs de operare pe calculator – organizat la Palatul Copiilor Oradea – participare directă în data de 7 iunie 2019.
La proba de Operare pe calculator – participă elevii claselor II-VIII, tematica: noţiuni generale despre calculator, sistemul de operare Windows, procesorul de texte MS Word, aplicaţia MS Power Point (timpul acordat fiecărui participant este de 60 minute).
La Activitatea 1 au participat 19 elevi membri ai Palatelor şi Cluburilor din ţară, cu cercuri de informatică precum şi din şcoli şi licee, un total de 7 echipaje din 4 judeţe şi un număr de 7 cadre didactice.
În urma evaluării de către juriu a probelor practice realizate la calculator de către concurenți au fost acordate un număr de 10 diplome pentru elevi (locurile I, II, III) pe categorii de vârste și medalii.

Activitatea 2 – participare indirectă
Concursul s-a desfăşurat conform regulamentului pe următoarele secțiuni:
1. Secţiunea elevi – cuprinde subsecţiunile:
• Grafică pe calculator –desene în Editorul grafic Paint (clasele 0-VI), afişe, colaje în MS Word, MS Publisher (clasele IV-XII)
• Prezentări multimedia – aplicaţii PowerPoint – clasele IV-XII
• Pagini Web – clasele VII-XII
• Referate.
2. Secţiunea profesori cuprinde lucrări ştiinţifice din domeniul informaticii sau metodică.

La concurs au participat 159 de lucrări ale elevilor din echipajele menționate, din clasele 0 – XII, un total de 21 de echipaje din 15 județe ale țării.
În urma evaluării lucrărilor, conform baremului de corectare, s-au acordat un număr de 58 de diplome (20 - locul I, 21 – locul II, 17 – locul III).

Numărul total de echipaje participante la concurs:
- Activitatea 1: 7 echipaje cu 19 elevi
- Activitatea 2: 21 echipaje cu 159 elevi.
Ultimele noutăți